Tunne- ja tietoisuustaidot

Mindfulness kehittää tunne- ja tietoisuustaitoja niin, että ne eivät jää vain irralliseksi informaatioksi, vaan todella muuttavat käyttäytymistä arjessa
Tunnetaidot – tunneälykkyys (EQ)
 • kyky tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa
 • taito ohjata ja hallita omia tunteitaan tarkoituksenmukaisella tavalla, itsehallinta
 • kyky ottaa vastuu omista tunteistaan ja käyttäytymisestään
 • kyky sopeutua muutoksiin ja olla joustava
 • kyky tunnistaa ja tunnustaa toisen ihmisen tunteet, empatia
 • kyky luottaa itseensä ja olla aito
 • innovatiivisuus eli luonteva ja avoin suhtautuminen uusiin näkökulmiin, ajatuksiin ja tietoihin
Tietoisuustaidot – henkinen älykkyys (SQ)
 • kyky olla kokonaan läsnä tässä ja nyt
 • mielenrauha
 • kyky havaita mitä todella tapahtuu
 • luopuminen arvostelusta ja tulkinnasta (objektiivisuus)
 • kyky tiedostaa omat arvonsa ja elää niiden mukaisesti
 • sitoutuminen henkiseen kasvuun
 • ymmärrys kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen

Tehokkaimmin aloitat tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämisen  harjoittamalla mindfulness – harjoitteita ja läsnäoloa.

 Läsnäolon voimasta                                                                                                                          Takaisin